After Effects w środowisku filmowym

Poprzez teorię i ćwiczenia praktyczne zadaniem przedmiotu jest  zapoznanie z funkcjami i możliwościami programu w dziedzinach: produkcji materiału filmowego, przygotowania efektów specjalnych oraz stworzenia animacji.
Celem jest, aby po zakończeniu zajęć z przedmiotu każdy  student  umiał  wykorzystać najważniejsze funkcje programu, a także potrafił sprawnie poruszać się i korzystać z interfejsu programu.
Czytaj dalej

Cisco – instalacja i konfiguracja (cz.1 i cz.2)

Podczas zajęć studenci zapoznają się z aktualną wiedzą z zakresu działania sieci komputerowych, stosowanych technologii i protokołów. W programie nauczania szczególny nacisk położono na nabycie umiejętności w obszarze budowy, konfiguracji i projektowania sieci komputerowych. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznym laboratorium sieciowym, gdzie studenci konfigurują i zarządzają routerami oraz switchami firmy CISCO
Czytaj dalej