UWAGA!!!! praktyki w centrum technologii audiowizualnych

Centrum Technologii Audiowizualnych jest państwową instytucją kultury, kontynuatorem działalności Wytwórni Filmów Fabularnych, prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniającą, badawczą i twórczą. Organizuje kursy, staże, praktyki, szkolenia w dziedzinie sztuk filmowych i audiowizualnych. CeTA tworzy, współtworzy oraz wykonuje zlecenia produkcyjne w zakresie grafiki komputerowej, wizualnych efektów specjalnych etc. Upowszechnia wiedzę w zakresie elektronicznych technologii obrazu, tworzy warunki dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych, inicjuje i prowadzi prace badawcze związane z realizacją filmową.

Zgłoszenia na praktyki można wysyłać bezpośrednio pod adres mailowy: edukacja@filmstudioceta.pl lub przez stronę internetową: http://filmstudioceta.pl/portfolio/praktyka-montazu-filmowego/

Czytaj dalej

Wyniki konkursu Iron Mountain

Jury konkursowe wybrało finalnie trzy najlepsze prace, które spełniały wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu. Wyniki konkursu przedstawiciele Iron Mountain ogłosili podczas uroczystej kolacji w dniu 20.07.2016 r. a były one następujące:

  1. Arkadiusz Dwojak – pierwsze miejsce,
  2. Anita Gałużan – drugie miejsce,
  3. Piotr Kulla – trzecie miejsce.

Czytaj dalej