Witryna katedry informatyki poświęcona jest wyłącznie osiągnieciom studentów, prezentacji ich prac, przekazania informacji o instytucjach i firmach, z którymi katedra współpracuje lub ma kontakty oraz informacji o bazie i programach komputerowych, na których studenci mogą pracować.

Na kierunku informatyki realizowany był w ostatnich latach projekt zamawiany przez MNiSW.

Misja

Misją katedry jest udostępnianie i przykazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentom o możliwie najwyższym poziomie głównie z dziedzin:

rozwiązań sieciowych

programowania, baz danych oraz systemów  informatycznych

grafiki komputerowej

Wizja

Wizją działań katedry jest wykształcenie przyszłych inżynierów przez wykładowców o uznanym dorobku naukowym, posiadających również wieloletnią wiedzę praktyczną.

***

Pierwsze prace teoretyczne A.M. Turinga [1] i J. von Neumanna [2] miały istotne znaczenie dla informatyki. Między innymi wyróżnić należy nastepujące etapy rozwoju informatyki:

  • – zastosowanie pamięci operacyjnej (M.V. Wilkes, 1949) umożliwiło rozwój technik programowania, m.in. opracowanie pierwszych języków programowania wysokiego poziomu (Fortran, 1957) i ich rozwój (m.in. Algol, Pascal).
  • – zapoczątkowanie w końcu lat 50. budowy komputerów (XYZ), wyposażonych w oryginalne oprogramowanie (systemy operacyjne, translatory), Polska.
  • – rozwój elektroniki w latach 70.–80. (m.in. wynalezienie mikroprocesora) co umożliwiło powszechny dostęp do sprzętu komputerowego, powstanie nowych technik jego użytkowania (graficzny interfejs użytkownika) i nowych metod programowania (programowanie obiektowe),
  • – powstanie narzędzi informatyki związanych z sieciami komputerowymi, zwłaszcza Internetem (HTML, Java).

Podstawą współczesnej informatyki są m.in. prace naukowe E. Dijkstry (profesor matematyki na politechnice w Eindhoven, gdzie zapoznawał studentów z matematycznymi podstawami informatyki), N. Wirtha (szwajcarski elektronik i informatyk, twórca języków programowania Euler, Pascal, Modula…), D. Knutha (amerykański matematyk, informatyk, profesor w katedrze informatyki Uniwersytetu Stanforda. Książki: Sztuka programowania, Literate programming, Matematyka konkretna, TEX: przewodnik użytkownika), C.A.R. Hoare’a (brytyjski informatyk, znany jako twórca algorytmu sortowania quicksort).

Obecnie informatyka jest stałym elementem otoczenia i działalności ludzkiej. Dzięki informatyce wiele sfer zostało usprawnionych, np. administracja i zarządzanie, obliczenia naukowe, sterowanie procesami technologicznymi, przygotowywanie tekstów (edytor tekstu), prace wydawnicze (DTP), przesyłanie wiadomości (poczta elektroniczna), projektowanie (CAD, CAM), diagnostyka medyczna (np. tomografia komputerowa), chirurgia (robot da Vinci). Dynamicznie rozwijają się nowe dziedziny informatyki, m.in. sztuczna inteligencja i grafika komputerowa.
[1] ,,On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, Proceedings of the London Mathematical Society, 2 (1937) 42, pp. 230–65, doi:10.1112/plms/s2-42.1.230 (and Turing, A.M. (1938), ,,On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. A correction”, Proceedings of the London Mathematical Society, 2 (1937) 43 (6), pp. 544–6, doi:10.1112/plms/s2-43.6.544)
[2] First Draft of a Report on the EDVAC by John von Neumann, Contract No. W-670-ORD-4926, Between the United States Army Ordinance Department and the University of Pennsylvania Moore School of Electrical Engineering University of Pennsylvania June 30, 1945