Category Archives: Aktualności

Konkurs dla studentów informatyki

Firma Iron Mountain pomaga organizacjom na całym świecie zmniejszać koszty i ryzyko związane z ochroną i przechowywaniem informacji. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania dokumentacją, ochrony danych i niszczenia informacji. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z zarządzaniem informacją, jej bezpiecznym przechowywaniem i niszczeniem. Dzięki niezrównanemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa jesteśmy jednym z wiodących na świecie dostawców usług w następujących obszarach:

 1. Zarządzanie dokumentacją i jej przechowywanie
 2. Skanowanie i digitalizowanie
 3. Kopie zapasowe i odzyskiwanie
 4. Bezpieczne niszczenie dokumentów papierowych i nośników danych

Czytaj dalej

Projekt zespołowy – systemy i sieci komputerowe

W semestrze letnim 2015-2016 na kierunku informatyka, specjalność systemy i sieci komputerowe studenci realizowali następujące projekty:

 1. adresacja hostów i urządzeń sieciowych wg podanego przykładu, zweryfikowana w wirtualnym środowisku
 2. połączenie VPN pomiędzy wybranymi routerami cisco, autoryzacja z użyciem serwera RADIUS; konfiguracja, pokaz z rzeczywistymi urządzeniami i w wirtualnym środowisku
 3. opracowanie prezentacji PowerPoint opisującej i ilustrującej protokół SMTP; polecenia, praktyczny pokaz wysłania mail, interpretacja logów
 4. gpedit.msc – narzędzie polis bezpieczeństwa; opracowanie skryptu, jego import, eksport oraz powrót do ustawień domyślnych

Czytaj dalej

Projekt zespołowy – graficy

W semestrze letnim 2015-2016 na kierunku informatyka, specjalność grafika komputerowa studenci realizowali następujące projekty:

 1. animacja w gnuplocie, dynamiczna ilustracja wybranego wykresu
 2. morphing znanej twarzy (przejście od twarzy młodszej, do starszej i powrót do młodszej)
 3. projekt plakatu formatu B2 o treści nawiązującej do misji i zadań realizowanych przez katedrę informatyki WSZ Edukacja
 4. udział w projekcie firmy Iron Mountain Polska

Czytaj dalej